KNB: Graduation Ceremony of Mar Pang Nang Sar

Graduation Ceremony of Mar Pang Nang Sar was being held on September, 4th 2016 at Graha Cakrawala Building, Universitas Negeri Malang. Mar Pang Nang Sar obtained a master's degree of M.Pd.